ZWROTY

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

  1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy przedmiotem Umowy jest  Produkt wykonany na indywidualne zamówienie Klienta.
  2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
  4. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj.
  5. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklepjasienica@paged.pl. Po otrzymaniu wiadomości Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
  8. Towar należy odesłać lub przekazać na adres wskazany w karcie gwarancyjnej wyrobu, dołączonej do zakupionego produktu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od Umowy.
  9. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.